Jak dokonać samodzielnie pomiaru ?

Aby dokonany pomiar był dokładny, blaty powinny być osadzone, a szafki powieszone.